සැකිල්ල:LinkForElement

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Template that returns the Wikipedia page for an element given its name or the Wikipedia page for an isotope given the element's name and its mass number.

Example usage[සංස්කරණය]

  • {{LinkForElement|Mercury}} will return "mercury (element)"
  • {{LinkForElement|Uranium|238}} will return "uranium-238"

When using a common name for an element that goes against the Wikipedia style guide for element names, a warning message will inform the editor about this. There are currently three such names:

  • {{LinkForElement|Aluminum}} will return "Aluminum is not a valid way to spell aluminium."
  • {{LinkForElement|Sulphur}} will return "Sulphur is not a valid way to spell sulfur."
  • {{LinkForElement|Cesium}} will return "Cesium is not a valid way to spell caesium."

Because the output of this script is expected to get used in a link and any error message this script outputs will also contain links, the error message will look corrupt. It is recommended that you use {{CheckElement}} to check that no error message will be output before using this template. If {{CheckElement}} returns an error message, you should output that error message instead.

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:LinkForElement&oldid=403657" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි