සැකිල්ල:Leave feedback

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template links to a page used to collect feedback, in a format to be specified. Feedback pages should be created initially with Template:Feedback page at the top.

{{leave feedback}} alone returns nothing, parameters must be used:

  • {{Leave feedback|format=link}} returns Leave feedback
  • {{Leave feedback|format=table}} returns:


  • {{Leave feedback|format=coord}} returns the link in span "coordinates", see at the top right of the page Leave feedback
  • {{Leave feedback|format=box}} returns an InputBox:

The template returns:

Bug
  • If it doesn't work on a page, try to specify the {{{page}}} parameter with url encoding, that is _ instead of spaces, %27 instead of ', etc. You can use {{urlencode:string}} to do urlencoding.

Usage[සංස්කරණය]

  • Add to the bottom of Help: and possibly some Wikipedia: pages

See also[සංස්කරණය]

All editintros[සංස්කරණය]

All preloads[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Leave_feedback&oldid=261526" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි