සැකිල්ල:Largest cities of Madagascar

විකිපීඩියා වෙතින්
 
මැඩගස්කරය හි විශාලතම නගර
2018 සංගණනයට අනුව[1]
ස්ථානය කලාපය ජනගහණය
ඇන්ටනානාරිවෝ
ඇන්ටනානාරිවෝ
ටොමාසිනා
ටොමාසිනා
1 ඇන්ටනානාරිවෝ අනලමංග 1,275,207 ඇන්සිරබේ
ඇන්සිරබේ
මහාජංග
මහාජංග
2 ටොමාසිනා අත්සිනානනා 326,286
3 ඇන්සිරබේ වාකිනන්කරත්‍ර 245,592
4 මහාජංග බෝනි 244,722
5 ෆියනාරන්ට්සෝවා හොට් මාට්සියාට්රා 189,879
6 ටොලියාරා ඇට්සිමෝ-ඇන්ඩ්‍රෙෆානා 169,760
7 ඇන්ටිසිරනනා ඩයනා 131,165
8 හෙල්-විලේ ඩයනා 109,365
9 සම්භව සාවා 85,659
10 තාඕලග්නාරෝ ඇනෝසි 67,188

References

  1. Madagascar City Population
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Largest_cities_of_Madagascar&oldid=625254" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි