සැකිල්ල:Largest cities of Libya

විකිපීඩියා වෙතින්
 
ලිබියාව හි විශාලතම නගර
ස්ථානය දිස්ත්‍රිකය ජනගහණය
ට්‍රිපොලි
ට්‍රිපොලි
බෙන්ගාසි
බෙන්ගාසි
1 ට්‍රිපොලි ට්‍රිපොලි 1,250,000 මිස්රාටා
මිස්රාටා
බෙයිඩා
බෙයිඩා
2 බෙන්ගාසි බෙන්ගාසි 700,000
3 මිස්රාටා මිස්රාටා 350,000
4 බෙයිඩා ජෙබෙල් එල්-අක්දාර් 250,000
5 කොම්ස් මුර්කුබ් 201,000
6 සාවිය සාවිය 200,000
7 අජ්දාබියා අල් වහට් 134,000
8 සේභා සේභා 130,000
9 සර්ටේ සර්ටේ 128,000
10 ටොබ්රුක් බුටන් 120,000

Usage[සංස්කරණය]

Use |class=info when placed in the middle of the article. Otherwise, use |class=nav when placed at the foot of the article. Using |class=nav will collapse the table.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Largest_cities_of_Libya&oldid=622400" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි