සැකිල්ල:Largest cities of Ivory Coast

විකිපීඩියා වෙතින්
 
අයිවරි කෝස්ට් හි විශාලතම නගර
අයිවරි කෝස්ට් හි 2014 සංගණනයට අනුව
ස්ථානය දිස්ත්‍රිකය ජනගහණය
අබිඩ්ජන්
අබිඩ්ජන්
1 අබිඩ්ජන් අබිඩ්ජන් 4,395,243
2 බුවාකේ වල්ලි ඩු බණ්ඩම 536,719
3 දලෝවා සස්සන්ද්‍ර-මාරහෝව් 245,360
4 කොර්හෝගෝ සවනේස් 243,048
5 යමුසූක්රෝ යමුසූක්රෝ 212,670
6 සැන්-පෙඩ්රෝ බාස්-සස්සන්ද්රා 164,944
7 ගග්නෝවා ගොහ්-ජිබුවා 160,465
8 මෑන් මොන්ටැග්නස් 149,041
9 ඩිවෝ ගොහ්-ජිබුවා 105,397
10 අන්යාමා අබිඩ්ජන් 103,297
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Largest_cities_of_Ivory_Coast&oldid=608979" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි