සැකිල්ල:Largest cities

විකිපීඩියා වෙතින්
 
{{{country}}} හි විශාලතම නගර
Source?
ස්ථානය ජනගහණය
1 [[{{{city_1}}}]] {{{pop_1}}}
2 [[{{{city_2}}}]] {{{pop_2}}}
3 [[{{{city_3}}}]] {{{pop_3}}}
4 [[{{{city_4}}}]] {{{pop_4}}}
5 [[{{{city_5}}}]] {{{pop_5}}}
6 [[{{{city_6}}}]] {{{pop_6}}}
7 [[{{{city_7}}}]] {{{pop_7}}}
8 [[{{{city_8}}}]] {{{pop_8}}}
9 [[{{{city_9}}}]] {{{pop_9}}}
10 [[{{{city_10}}}]] {{{pop_10}}}
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Largest_cities&oldid=587030" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි