සැකිල්ල:Language with name and transliteration

විකිපීඩියා වෙතින්

[[{{{2}}} භාෂාව|{{{2}}}]]: [{{{3}}}] Error: {{Lang}}: unrecognized language tag: {{{1}}} (help), [[Romanization of {{{2}}}|translit.]] {{{4}}}, lit. "{{{lit}}}"