සැකිල්ල:Labutnum Userbox

විකිපීඩියා වෙතින්
This editor is a Labutnum and is entitled to display this Book of Knowledge with Coffee Cup Stain, Cigarette Burn, Chewed Broken Pencil, and Sticky Note.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Labutnum_Userbox&oldid=144592" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි