සැකිල්ල:Labutnum III

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
This editor is a Labutnum of the Encyclopedia and is entitled to display this Book of Knowledge with Coffee Cup Stain, Cigarette Burn, Chewed Broken Pencil, Sticky Note, Bookmark, and Note from Jimbo.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Labutnum_III&oldid=144591" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි