සැකිල්ල:Iw-matrix

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
විකි නිවස ගිණුම පරිශීලක පිටුව පරිශීලක සාකච්ඡාව දායකත්වයන් ලඝු සංස්කරණ
Wikipedia-logo.png විකිපීඩියා පරිශීලක [[si:User:{{{1}}}|User:{{{1}}}]] [[si:User talk:{{{1}}}|User talk:{{{1}}}]] [[si:Special:Contributions/{{{1}}}|Contribs]] [[:si:Special:Log/{{{1}}}|Logs]] Count
Wikimedia-logo-35px.png මෙටා-විකි පරිශීලක [[m:User:{{{1}}}|User:{{{1}}}]] [[m:User talk:{{{1}}}|User talk:{{{1}}}]] [[m:Special:Contributions/{{{1}}}|Contribs]] [[Special:Log/{{{1}}}|Logs]] Count
Commons-logo-31px.png විකි-පොදුදේපල පරිශීලක [[Commons:User:{{{1}}}|User:{{{1}}}]] [[Commons:User talk:{{{1}}}|User talk:{{{1}}}]] [[Commons:Special:Contributions/{{{1}}}|Contribs]] [[:commons:Special:Log/{{{1}}}|Logs]] Count
Wiktionary-logo-51px.gif වික්‍ෂනරි පරිශීලක [[wikt:si:User:{{{1}}}|User:{{{1}}}]] [[wikt:si:User talk:{{{1}}}|User talk:{{{1}}}]] [[wikt:si:Special:Contributions/{{{1}}}|Contribs]] [[wikt:si:Special:Log/{{{1}}}|Logs]] Count
Wikibooks-logo.svg විකිපොත් පරිශීලක [[wikibooks:si:User:{{{1}}}|User:{{{1}}}]] [[wikibooks:si:User talk:{{{1}}}|User talk:{{{1}}}]] [[wikibooks:si:Special:Contributions/{{{1}}}|Contribs]] [[wikibooks:si:Special:Log/{{{1}}}|Logs]] Count
Wikinews-logo.svg ඉංග්‍රීසි විකිපුවත් පරිශීලක [[wikinews:en:User:{{{1}}}|User:{{{1}}}]] [[wikinews:en:User talk:{{{1}}}|User talk:{{{1}}}]] [[wikinews:en:Special:Contributions/{{{1}}}|Contribs]] [[wikinews:en:Special:Log/{{{1}}}|Logs]] Count
Wikiquote-logo-51px.png විකිඋද්ධරණ පරිශීලක [[wikiquote:en:User:{{{1}}}|User:{{{1}}}]] [[wikiquote:en:User talk:{{{1}}}|User talk:{{{1}}}]] [[wikiquote:en:Special:Contributions/{{{1}}}|Contribs]] [[wikiquote:en:Special:Log/{{{1}}}|Logs]] Count
Wikisource-logo.svg විකිමූලාශ්‍රය පරිශීලක [[wikisource:en:User:{{{1}}}|User:{{{1}}}]] [[wikisource:en:User talk:{{{1}}}|User talk:{{{1}}}]] [[wikisource:en:Special:Contributions/{{{1}}}|Contribs]] [[wikisource:en:Special:Log/{{{1}}}|Logs]] Count
Wikiversity-logo.svg විකිවර්සිටි පරිශීලක [[wikiversity:en:User:{{{1}}}|User:{{{1}}}]] [[wikiversity:en:User talk:{{{1}}}|User talk:{{{1}}}]] [[wikiversity:en:Special:Contributions/{{{1}}}|Contribs]] [[wikiversity:en:Special:Log/{{{1}}}|Logs]] Count
Mediawiki-logo.png මීඩියාවිකි පරිශීලක [[:mw:User:{{{1}}}|User:{{{1}}}]] [[:mw:User talk:{{{1}}}|User talk:{{{1}}}]] [[:mw:Special:Contributions/{{{1}}}|Contribs]] [[:mw:Special:Log/{{{1}}}|Logs]] Count
  • To see contributions in all Wikimedia projects, click [[sulutil:{{{1}}}|here]] or [[luxo:{{{1}}}|here]]

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Iw-matrix&oldid=121770" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි