සැකිල්ල:Iso2country

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

Given an ISO country code (ISO 3166-1 alpha-2), this template returns the matching country.

It has two optional parameters:

  • |article=, which if it set to yes will return the article "the" if needed;
  • |mode=, which can optionally take one out of three values:
  • if set to sort, it will rearrange for sortkey.
  • if set to unique, it will return " (country)" if needed.
  • if set to link, it will create a link.

Basic usage

country code default |mode=sort |mode=unique |mode=link
{{iso2country|ES}} Spain Spain Spain Spain
{{iso2country|US}} United States United States United States United States
{{iso2country|IE}} Republic of Ireland Ireland Republic of Ireland Republic of Ireland
{{iso2country|CD}} Democratic Republic of the Congo Congo, D Democratic Republic of the Congo Democratic Republic of the Congo
{{iso2country|GE}} Georgia Georgia Georgia (country) Georgia

Usage with |article=yes

country code default |mode=sort |mode=unique |mode=link
{{iso2country|ES}} Spain Spain Spain Spain
{{iso2country|US}} the United States United States the United States the United States
{{iso2country|IE}} the Republic of Ireland Ireland the Republic of Ireland the Republic of Ireland
{{iso2country|CD}} the Democratic Republic of the Congo Congo, D the Democratic Republic of the Congo the Democratic Republic of the Congo
{{iso2country|GE}} Georgia Georgia Georgia (country) Georgia

Deprecated parameter

The misnamed |template=yes parameter has been superseded by |mode=unique. Continued use is tracked in ප්‍රවර්ගය:Pages using iso2country with unknown parameters.

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Iso2country&oldid=438403" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි