සැකිල්ල:Infobox publisher

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template is designed for articles about publishing companies.

Usage[සංස්කරණය]

Copy a blank version to use. All fields must be lowercase, and all are optional.

Infobox publisher
{{Infobox publisher
| name     = 
| image    = 
| caption   = 
| parent    = 
| status    = 
| traded_as  = 
| predecessor = 
| founded   = 
| founder   = <!-- or | founders = -->
| successor  = 
| country   = 
| headquarters = 
| distribution = 
| keypeople  = 
| publications = 
| topics    = 
| genre    = 
| imprints   = 
| revenue   = 
| owner    = 
| numemployees = 
| website   = 
}}

Description of fields[සංස්කරණය]

No fields are mandatory but fill in as many fields as possible.

 • name: publisher name, especially if article title has a dab ("Awesome Fiction (publisher)")
 • image: An image of the company logo; make sure it is fair use if uploading. Do not use a thumbnail or include a caption, but include the file name within square brackets as usual and specify the image size in pixels (px) — [[File:Bad Title Example.png|25px]] produces Bad Title Example.png, the file Example.png 25 pixels wide. Make sure the image is more than 25 pixels wide, the example image is 100px.
 • parent: If a subsidiary, include the parent company.
 • status: Active or defunct; if defunct, give the final year it was in business in brackets.
 • traded_as: The stock exchange(s) and stock ticker symbol(s) of publicly traded companies, using stock ticker templates. Information about the company's status as a component of a major index can also be added. If there is more than one entry, use {{ubl}} to format the entries. A list of available stock ticker symbol templates is available at Category:Ticker symbol templates.
  Examples: {{NYSE|DLB}} OR {{ubl|{{NASDAQ|MSFT}}|{{SEHK|4338}}|[[Dow Jones Industrial Average]] component|[[NASDAQ-100]] component|[[S&P 500]] component}}
 • founded: Year the company was started, if known. Use the template {{Start date}}, as in {{Start date|YEAR OF FOUNDING}}
 • founder: Name of the founder(s); wikilink if possible.
 • country: Include the country where the publisher is based. Do not use flag icons, as this places an unnecessary emphasis on nationality; see MOS:FLAG for a detailed rationale.
 • headquarters: City where the headquarters of the publisher are located (do not use the headquarters of the parent company, that will be specified on the parent company's page).
 • distribution: The distribution of the publisher, where its books are sold. Use regional if local distribution only, national if distribution is to an entire country, international if distribution is to multiple countries, and worldwide if it distributes books to anywhere on Earth.
 • publications: to indicate the types of publications, such as books, magazines or scientific journals.
 • topics:Specify non-fiction topics, such as medicine, science, social sciences, psychology; the level of detail depends on the breadth covered by the publisher.
 • genre: If the publisher publishes fiction, specify the genre.
 • imprints: If the company has a small number of imprints, list them. Otherwise, list them in the body text with a heading of ==Imprints== and link to it using a within-page link - [[#Imprints|Many]] produces Many and will automatically link to the imprints section heading.
 • website or url: Specify the official website. Use {{URL}}. If not specified, the infobox will display the නිල වෙබ්අඩවිය (P856) property from the publisher's Wikidata entry, when available (see Oxford University Press for an example). To prevent the display of the URL from Wikidata, specify |website=none or |url=none.

Example[සංස්කරණය]

Awesome Fiction
Bad Title Example.png
Example publisher logo
පීතෘ සමාගමAwesome Distributions Inc.
තත්ත්වයActive
පූර්වප්‍රාප්තිකPredecessor company
ආරම්භය1990 (1990)
ආදිකර්තෘAwesome Q. Publisher
සම්භව රටUnited States
මූලස්ථානයෙහි පිහීටිමNew York City
බෙදාහැරීමWorldwide
වැදගත් ජනයාJane Doe, CEO
ප්‍රකාශන ප්‍රභේදයBooks and magazines
ප්‍රබන්ධ-නොවන මාතෘකාScience
ප්‍රබන්ධ ගණScience fiction
Imprints
 • Awescience (science)
 • Awescifi (science fiction)
Revenueඇඩො1 billion (2013)
හිමිකරුOwner
සේවක සං.500
නිල වෙබ්අඩවියexample.com
{{Infobox publisher
| name     = Awesome Fiction
| image    = [[File:Bad Title Example.png|100px]]
| caption   = Example publisher logo
| parent    = Awesome Distributions Inc.
| status    = Active
| predecessor = Predecessor company
| founded   = {{Start date|1990}}
| founder   = Awesome Q. Publisher
| country   = [[United States]]
| headquarters = [[New York City]]
| distribution = Worldwide
| keypeople  = Jane Doe, CEO
| publications = Books and magazines
| topics    = Science
| genre    = [[Science fiction]]
| imprints   = {{unbulleted list | Awescience (science) | Awescifi (science fiction) }}
| revenue   = {{USD|1}} billion (2013)
| owner    = Owner
| numemployees = 500
| website   = {{URL|example.com}}
}}

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the organisation's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the organisation has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE)

If the organisation has a URL, use {{URL}}

If the organisation has a "coordinates" field, use {{Coord}} to include a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • geo
 • label
 • latitude
 • locality
 • longitude
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

Tracking category[සංස්කරණය]

Supporting templates[සංස්කරණය]

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_publisher&oldid=473758" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි