සැකිල්ල:Infobox professional wrestler/doc

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Infobox professional wrestler may be used to summarize the main statistics and information about a professional wrestler.

Usage[සංස්කරණය]

This infobox may be added by pasting the template as shown below into an article, and filling in the various parameters.

{{Infobox professional wrestler
| name    = 
| image    = 
| image_size = 
| alt     = 
| caption   = 
| birth_name = 
| names    = 
| height   = 
| weight   = 
| birth_date = 
| birth_place = 
| death_date = 
| death_place = 
| resides   = 
| billed   = 
| trainer   = 
| debut    = 
| retired   = 
| website   = 
}}

Parameters[සංස්කරණය]

Parameter Explanation
name The article name, without qualifiers, i.e. John Doe, not John Doe (wrestler).
image Insert *.jpg image. The image will be scaled to a width of 200px.
image_size Insert image width (defaults to 200px if empty).
alt Insert alternative text for image. See WP:ALT for more details.
caption Insert photograph caption. Try to include date of photo and the photographer.
birth_name Insert birth name, if different than name.
names Insert known stage names. Separated multiple entries using line breaks (<br />).
height Insert kayfabe height at which the wrestler is billed. Round the metric equivalent to the nearest centimeter. Ex. 5 ft 11 in (179 cm). Use of Template:Height is preferable.
weight Insert kayfabe weight at which the wrestler is billed. Round the metric equivalent to the nearest kilogram. Ex. 230 lb. (106 kg.). Use of Template:Convert is preferable.
birth_date Insert date of birth with the birth date and age template.
Example: {{Birth date and age|1963|8|26}} for a wrestler born on August 26, 1963 August 26, 1963 - October 18 2007
birth_place Insert place of birth.
death_date Insert date of death: month, day, year.
If date of birth is known, use the death date and age template.
Example: {{Death date and age|1993|2|24|1941|4|12}} for a wrestler born on April 12, 1941 that died on February 24, 1993
death_place Insert place of death: town, city, country.
resides Insert current city of residence. Leave empty if deceased.
billed Insert the location billed by the promoter. Separated multiple entries using line breaks (<br />).
trainer Insert the names of the wrestler's trainers. Separated multiple entries using line breaks (<br />). In addition, link a trainer's name if there is an associated article.
debut Insert date or year of professional debut.
retired Insert date or year of permanent retirement.
website Insert official website. Note this is not to be used for profile pages on wrestling websites, MySpace pages or fansites.

Example[සංස්කරණය]

සී.එම්. පන්ක්
නමපිලිප් ජැක් බෲක්ස්
උපතඔක්තෝම්බර් 26, 1978 (1978-10-26) (වයස 41)
චිකාගෝ, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
වෘත්තීමය මල්ලවපොර ක්‍රියාකාරිත්වය
භාවිත නාමය(න්)සී.එම්. පන්ක්
චිකාගෝ මේඩ් පන්ක්
උසඅඩි 6 අගල් 2
බරරාත්තල් 218 (කිලෝග්‍රෑම් 99)
හැදීවැඩුණු නගරයචිකාගෝ, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
පුහුණුකරුවන්ඒස් ස්ටීල්
ඩැනි ඩොමිනියන්
කෙවින් කුඉන්
ඩේව් ටේලර්
විලියම් රීගල්
ආරම්භය1999
වෙබ් අඩවිය
CMPunk.com
{{Infobox professional wrestler
|name      =සී.එම්. පන්ක් 
|birthname    =පිලිප් ජැක් බෲක්ස්
|names      ='''සී.එම්. පන්ක්''' <br /> චිකාගෝ මේඩ් පන්ක්
|image      =
|caption     =පන්ක් 2011 පැවති [[Nickelodeon Australian Kids' Choice Awards]] හිදී
|height     =අඩි 6 අගල් 2
|weight     =රාත්තල් 218 (කිලෝග්‍රෑම් 99)
|birth_date   ={{Birth date and age|1978|10|26}}
|birth_place   =චිකාගෝ, [[ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය]]
|resides     =
|billed     =චිකාගෝ, [[ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය]]
|trainer     =ඒස් ස්ටීල් <br /> ඩැනි ඩොමිනියන් <br /> කෙවින් කුඉන් <br /> ඩේව් ටේලර් <br /> විලියම් රීගල්
|debut      =1999
|retired     =
|website     =[http://www.cmpunk.com/ CMPunk.com]
|}}

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Date-of-birth ("bday") parameters will only be included in the microformat if {{Birth date}} or {{Birth date and age}} are used in the infobox.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • bday
 • county-name
 • fn (required)
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • vcard

Please do not rename or remove these classes.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_professional_wrestler/doc&oldid=324455" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි