සැකිල්ල:Infobox prepared food

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

{{{name}}}
{{{image}}}
{{{caption}}}
Origin
වෙනත් නම් name(s){{{alternate name}}}
ආරම්භවූ ප්‍රදේශය{{{country}}}
Region or state{{{region}}}
Creator(s){{{creator}}}
Details
Course{{{course}}}
Type{{{type}}}
Serving temperature{{{served}}}
Main ingredient(s){{{main ingredient}}}
Variations{{{variations}}}
Approximate calories
per serving
{{{calories}}}
වෙනත් තොරතුරු{{{other}}}
{{Infobox prepared food
| name       = 
| image      = 
| caption     = 
| alternate_name  = 
| country     = 
| region      = 
| creator     = 
| course      = 
| type       = 
| served      = 
| main_ingredient = 
| variations    = 
| calories     = 
| other      = 
}}

Parameters[සංස්කරණය]

Copy and paste the infobox above into the desired article and fill in the values after the equals (=) sign. All of the fields are optional. For questions or examples please see the discussion page.

 • name – This comes to the top of the box. If omitted, will be inferred from the page title.
 • image – If there's not an image available, leave the field empty.
 • caption – Leave empty for no image caption.
 • alternate name – Alternate name for the dish.
 • country – Country of origin of the dish.
 • region – Region or state the dish was developed
 • creator – Creator(s) of the dish
 • course – Appetizer, Dessert, Drink, Main course, Salad, or Side dish
 • type – e.g. "pie", "biscuit", etc. Do not use if redundant to |course=
 • served – Serving temperature for the dish.
 • main_ingredient – Main ingredient(s) for the dish.
 • variations – Variations for making the dish.
 • calories – Calories per serving
 • other – Other information

Microformats[සංස්කරණය]

Adr[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:UF-adr

Recipe[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:UF-hrecipe

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_prepared_food&oldid=234796" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි