සැකිල්ල:Infobox musical artist/hCard class

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

fn

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

This template produces a component of an hCard microformat, which makes a person or place's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • bday
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn (required)
 • geo
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • vcard

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

Specifically this template takes the background parameter from {{Infobox musical artist}} or {{Navbox musical artist}} and returns either fn (for individuals) or fn org (for groups), thus:

 • solo_singer = fn
 • non_vocal_instrumentalist = fn
 • non_performing_personnel = fn
 • group_or_band = fn org
 • cover_band = fn org
 • classical_ensemble = fn org
 • temporary = fn org
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_musical_artist/hCard_class&oldid=340840" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි