සැකිල්ල:Infobox dim

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

{{Infobox dim}} is used inside infoboxes to determine the size of an object. This is passed to geohack to make appropriate map sizes. Parameters are all optional:

 • length_mi
 • length_km
 • width_mi
 • width_km
 • area_mi2
 • area_km2
 • area_acre
 • area_ha

Source[සංස්කරණය]

{{Infobox dim/core|{{#if:{{{length_mi|}}}|{{#expr:{{{length_mi}}}*1.609}}|{{{length_km|}}} }}
         |{{#if:{{{width_mi|}}}|{{#expr:{{{width_mi}}}*1.609}}|{{{width_km|}}} }}
         |{{#switch: 1
	       | {{#if:{{{area_mi2|}}}|1|0}} = {{#expr:{{{area_mi2}}}*2.59}}
		   | {{#if:{{{area_acre|}}}|1|0}} = {{#expr:{{{area_acre}}}*0.004047}}
		   | {{#if:{{{area_ha|}}}|1|0}} = {{#expr:{{{area_ha}}}*0.01}}
		   | {{#if:{{{area_km2|}}}|1|0}} = {{{area_km2}}} }} }}

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_dim&oldid=406835" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි