සැකිල්ල:Infobox cricket tour

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
{{{series_name}}}
[[File:{{{team1_image}}}|center|999x50px|border]]{{{team1_name}}} [[File:{{{team2_image}}}|center|999x50px|border]]{{{team2_name}}}
Dates {{{from_date}}} – {{{to_date}}}
Captains {{{team1_captain}}} {{{team2_captain}}}
Test series
Most runs {{{team1_tests_most_runs}}} {{{team2_tests_most_runs}}}
Most wickets {{{team1_tests_most_wickets}}} {{{team2_tests_most_wickets}}}
Player of the series {{{player_of_test_series}}}
One Day International series
Most runs {{{team1_ODIs_most_runs}}} {{{team2_ODIs_most_runs}}}
Most wickets {{{team1_ODIs_most_wickets}}} {{{team2_ODIs_most_wickets}}}
Player of the series {{{player_of_ODI_series}}}
Twenty20 series
Most runs {{{team1_twenty20s_most_runs}}} {{{team2_twenty20s_most_runs}}}
Most wickets {{{team1_twenty20s_most_wickets}}} {{{team2_twenty20s_most_wickets}}}
Player of the series {{{player_of_twenty20_series}}}

See this template's talk page for example.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_cricket_tour&oldid=188013" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි