සැකිල්ල:Infobox Person

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

භාවිතය[සංස්කරණය]

{{Infobox Person 
| name      =
| image      =
| alt       =
| caption     =
| born      =
| birth_date   =
| birth_place   =
| birth_name   =
| death_date   =
| death_place   =
| death_cause   =
| body_discovered =
| resting_place  = <----(නැත්නම්) | resting_place_coordinates  = ---->
| residence    =
| nationality   =
| other_names   =
| ethnicity    =
| citizenship   =
| education    =
| alma_mater   =
| occupation   =
| employer    =
| home_town    =
| salary     =
| networth    =
| height     =
| weight     =
| known_for    =
| title      =
| term      =
| predecessor   =
| successor    =
| party      =
| opponents    =
| bords      =
| religion    =
| spouse     =
| partner     =
| children    =
| parents     =
| relations    =
| callsign    =
| awards     =
| signature    =
| website     =
| footnotes    =
| misc      =
|}}
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_Person&oldid=405340" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි