සැකිල්ල:Infobox OS/doc

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

This template can be used to provide a summary for articles on computer operating systems.

Usage[සංස්කරණය]

{{Infobox OS
| name          = 
| logo          = 
| screenshot       = 
| caption        = 
| developer       = 
| family         = 
| working_state     = 
| source_model      = 
| released        = 
| latest_release_version = 
| latest_release_date  = 
| latest_preview_version = 
| latest_preview_date  = 
| frequently_updated   = 
| marketing_target    = 
| language        = 
| prog_language     =
| updatemodel      = 
| package_manager    = 
| supported_platforms  = 
| kernel_type      = 
| userland        = 
| ui           = 
| license        = 
| preceded_by      = 
| succeeded_by      = 
| website        = 
}}

Usage details[සංස්කරණය]

A number of elements of this template need further explanation:

Family - This is the operating system family, examples include Microsoft Windows, Unix, and Unix-like. Linux is not a family, but rather a kernel. All Linux distributions are part of the Unix-like family.

Source model - This field is deprecated since it duplicates the license field.

Kernel type - For Linux distros, this should be [[Linux kernel|Linux]]. It should not be the name of a distro.

Example[සංස්කරණය]

Debian GNU/Linux
Debian logo
Screenshot of Debian 5.0 (“Lenny”)
Debian GNU/Linux 5.0 (“Lenny”)
සමාගම / විකාශකයා Debian Project
මෙ.ප පෙළපත Unix-like
වැඩකරන තත්ත්වය Current
ප්‍රථම නිකුතුව 16 අගෝස්තු 1993 (1993-08-16)
නවතම ස්ථාවර නිකුතුව 4.0r2 Etch / දෙසැම්බර් 27, 2007; වසර ගණනකට 10 ක් පෙර (2007-12-27)
යාවත්කාලීන ක්‍රමය APT (several front-ends available)
පැකේජ කළමනාකරු dpkg
කරළි i386(x86), amd64(x86-64), PowerPC, SPARC, DEC Alpha, ARM, MIPS, HPPA, S390, IA-64
කර්නල් වර්ගය Monolithic (Linux, FreeBSD), Micro (Hurd)
පරිශ්‍රීලකස්ථාන GNU
සාමාන්‍ය පරිශ්‍රීලක අතුරු මුහුණත GNOME, KDE, Xfce, and LXDE
බලපත්‍රය Free software, mainly the GNU GPL, and other licenses[1]
නිල වෙබ් අඩවිය debian.org
{{Infobox OS
| name          = Debian GNU/Linux
| logo          = [[File:Debian-OpenLogo.svg|Debian logo|50px]]
| screenshot       = [[File:DebianLenny.png|300px|Screenshot of Debian 5.0 (“Lenny”)]]
| caption        = Debian GNU/Linux 5.0 (“Lenny”)
| website        = {{URL|debian.org}}
| developer       = Debian Project
| family         = [[Unix-like]]
| source model      = [[Free and open source software]]
| released        = {{Start date|df=yes|1993|08|16}}
| frequently updated   = yes
| language        = 63 languages<ref name="lenny released">{{cite web|url=http://www.debian.org/News/2009/20090214.en.html|title=Debian GNU/Linux 5.0 released|accessdate=2009-02-15|publisher=Debian|date= 2009-02-14}}</ref>
| latest release version = 4.0r2 Etch
| latest release date  = {{release date|2007|12|27}}
| kernel type      = [[Monolithic kernel|Monolithic]] ([[Linux kernel|Linux]], [[FreeBSD]]), [[Microkernel|Micro]] ([[GNU Hurd|Hurd]])
| userland        = [[GNU Core Utilities|GNU]]
| ui           = [[GNOME]], [[KDE]], [[Xfce]], and [[LXDE]]
| license        = [[Free software]], mainly the [[GNU GPL]], and other licenses<ref>{{cite web|url=http://www.debian.org/legal/licenses/|title=License information|publisher=Debian|accessdate=2009-02-28}}</ref>
| supported platforms  = [[IA-32|i386(x86)]], [[X86-64|amd64(x86-64)]], [[PowerPC]], [[SPARC]], [[DEC Alpha]], [[ARM architecture|ARM]], [[MIPS architecture|MIPS]], [[PA-RISC family|HPPA]], [[IBM eServer zSeries|S390]], [[IA-64]]
| updatemodel      = [[Advanced Packaging Tool|APT]] (several front-ends available)
| package manager    = [[dpkg]]
| working state     = Current
}}

References

 1. "License information". Debian. සම්ප්‍රවේශය 2009-02-28. 

See also[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_OS/doc&oldid=273659" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි