සැකිල්ල:Infobox Australia state or territory

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

An infobox for the Australian states and territories.

Usage[සංස්කරණය]

{{Infobox Australia state or territory
| state        = 
| flag        = 
| flag_alt      = 
| coat_of_arms    = 
| coat_of_arms_alt  = 
| nickname      = 
| motto        = 
| map         = 
| alt_map       = 
| alt_map_size    = 
| alt_map_caption   = 
| alt_map_alt     = 
| coordinates     = <!-- {{coord|lat|S|lon|E|display=inline,title}} -->
| capital_city    = 
| demonym       = 
| viceroy       = 
| chief        = 
| chief_party     = 
| established_event1 = 
| established_date1  = 
| established_event2 = 
| established_date2  = 
| established_event3 = 
| established_date3  = 
| established_event4 = 
| established_date4  = 
| established_event5 = 
| established_date5  = 
| established_event6 = 
| established_date6  = 
| total_area     = 
| area_rank      = 
| land_area      = 
| water_area     = 
| percent_water    = 
| population_year   = 
| population_ref   = 
| population     = 
| population_rank   = 
| density       = 
| density_rank    = 
| highest_point    = 
| highest_elev    = 
| highest_elev_ref  = 
| lowest_point    = 
| lowest_elev     = 
| GSP_year      = 
| GSP         = 
| GSP_ref       = 
| GSP_rank      = 
| GSP_per_capita   = 
| GSP_per_capita_rank = 
| timezone      = 
| house_seats     = 
| senate_seats    = 
| floral_emblem    = 
| animal_emblem    = 
| bird_emblem     = 
| marine_emblem    = 
| mineral_emblem   = 
| fossil_emblem    = 
| colours       = 
| website       = 
| footnotes      = 
}}

Tracking category[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_Australia_state_or_territory&oldid=438434" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි