සැකිල්ල:Importance scheme

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage instructions[සංස්කරණය]

 • The code below is for customizing the template for a specific WikiProject. Fields are optional, and will default to generic examples if left blank.
  • Specifying the topic field will link the importance labels to the appropriate importance category in the given project in the format "Low-importance topic articles".
  • Specifying article importance examples will display the provided text in the example for the given importance.
  • The rows for Bottom, No, NA and Unknown are optional, and will not be displayed unless yes is specified for the respective "Bottom", "No", "NA" and "Unknown" parameters.
  • impn - allows a different name for the importance scale (e.g. priority). If not specified, then "importance" will be used.
 • Copy and paste:
{{Importance scheme
|topic     = 
|impn      =
|Top_text    = 
|Top_example  = 
|High_text   = 
|High_example  = 
|Mid_text    = 
|Mid_example  = 
|Low_text    = 
|Low_example  = 
|Bottom     = 
|Bottom_text  = 
|Bottom_example = 
|NA       = 
|NA_text    = 
|NA_example   = 
|Unknown    = 
|Unknown_text  = 
|Unknown_example= 
}}

See also

සැකිල්ල:Grading scheme/doc/see also

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Importance_scheme&oldid=455744" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි