සැකිල්ල:ISO 639 name vi

From විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය
Jump to navigation Jump to search

වියට්නාම

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

Usage

This template is part of a series that resolves the ISO 639-1, ISO 639-2 and ISO 639-3 codes to language names. It could include articles in the category Category:වියට්නාම භාෂා පෙළ ඇතුළත් ලිපි, if it was created, by using the code «vi». For example {{Lang|vi|some text in වියට්නාම}}.

See also