සැකිල්ල:IPA chart/table vowels with audio

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Front Near-​front Central Near-​back Back
Close
Blank vowel trapezoid.svg
i
y
ɨ
ʉ
ɯ
u
ɪ
ʏ
ɪ̈
ʊ̈
ʊ
e
ø
ɘ
ɵ
ɤ
o
ø̞
ə
ɤ̞
ɛ
œ
ɜ
ɞ
ʌ
ɔ
æ
ɐ
a
ɶ
ä
ɑ
ɒ
Near-close
Close-mid
Mid
Open-mid
Near-open
Open
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:IPA_chart/table_vowels_with_audio&oldid=310184" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි