සැකිල්ල:Heart diagram 250px

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Right ventricleLeft ventricleAortic valveMitral valveLeft atriumRight atriumAortaPulmonary valveTricuspid valveInferior vena cavaSuperior vena cavaPulmonary arteryPulmonary veinDiagram of the human heart (cropped).svg
මෙම රූපය පිළිබඳ
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Heart_diagram_250px&oldid=432771" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි