සැකිල්ල:GBS

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

 ගිනි-බිසව්

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

විස්තරය

{{GBS}}

Renders a flag icon and wikilink to [[ගිනි-බිසව් |ගිනි-බිසව් ]]. This template is equivalent to {{ධජය|ගිනි-බිසව්}}, but is named after the standard three letter ISO 3166-1 alpha-3 country code, IOC code, and FIFA code for ගිනි-බිසව් as a shorthand editing convenience.


See also

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:GBS&oldid=317260" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි