සැකිල්ල:Filmyr headers

විකිපීඩියා වෙතින්

මෙම සැකිල්ල නිශ්චිත වර්ෂයක් සඳහා වන ප්‍රවර්ග පිටුවක් සඳහා යොමු ශීර්ෂ එක් කරයි. {{Filmyr}} විසින් එය භාවිතා කෙරේ. වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා {{Works year header}} සහ {{Category TOC}} බලන්න.

භාවිතය: {{Filmyr headers|tens|ones}}

නිදසුන: {{Filmyr headers|195|6}} යන්න 1956 චිත්‍රපට සඳහා යෙදේ.

1956 සඳහා ප්‍රතිදානය:


මෙම ප්‍රවර්ගයට ඇතුළත් වන්නේ 1956 වර්ෂයේ මුලින් මුදාහරින ලද චිත්‍රපට ය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Filmyr_headers&oldid=413480" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි