සැකිල්ල:FRA

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

 ප්‍රංශය

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

Description

{{FRA}}

Renders a flag icon and wikilink to ප්‍රංශය. This template is equivalent to {{flag|ප්‍රංශය}}, but is named after the standard three letter ISO 3166-1 alpha-3 country code, IOC code, and FIFA code for ප්‍රංශය as a shorthand editing convenience.


See also

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:FRA&oldid=251818" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි