සැකිල්ල:Elementbox isotopes decay2

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

|- | rowspan="2" | {{{mn}}}{{{sym}}} | rowspan="2" | {{{na}}} | rowspan="2" | {{{hl}}} | {{{dm1}}} | {{{de1}}} | {{{pn1}}}{{{ps1}}} |- | {{{dm2}}} | {{{de2}}} | {{{pn2}}}{{{ps2}}}

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Elementbox_isotopes_decay2&oldid=259924" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි