සැකිල්ල:Editnotice talkpagename

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සැකිලි සාකච්ඡාව:Editnotices/Page/සැකිල්ල:Editnotice talkpagename

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This is the {{editnotice talkpagename}} meta-template.

It returns the full pagename for the talkpage of the editnotice for the current page.

Note that this template doesn't produce the editnotice pagename for talk pages, instead it produces the talkpage name of the editnotice.

If you need the editnotice pagename itself, then use {{editnotice pagename}} instead.

Note that the main editnotices for a user page and a user talk page do not have a talk page, so it will not work there.

Usage[සංස්කරණය]

This template takes no parameters and automatically outputs a proper formatted editnotice talkpage address. Like this:

{{editnotice talkpagename}}

Which outputs the talkpage name of the editnotice for this page itself:

සැකිලි සාකච්ඡාව:Editnotices/Page/සැකිල්ල:Editnotice talkpagename

This can for instance be used to produce a link to the talkpage of the editnotice for the current page. Like this:

[[{{editnotice talkpagename}}]]
සැකිලි සාකච්ඡාව:Editnotices/Page/සැකිල්ල:Editnotice talkpagename

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Editnotice_talkpagename&oldid=109729" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි