සැකිල්ල:Edi

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

[{{fullurl:Template:{{{1}}}|action=edit}} +/-]


The default link text for {{edi|xyz}} is +/-:

+/-

{{edi|xyz|}} with blank link text results in:

[1]

{{edi|xyz|arbitrary link text}}  results in:

arbitrary link text

See also
Template:Ed (edit discuss links history)
Template:Edi (edit discuss links history)
Template:Ed (edit talk links history) on Meta
Template:Edi (edit talk links history) on Meta
Template:Ed right (edit discuss links history)
Template:Edit (edit discuss links history)
Template:Ed2 (edit discuss links history)
Template:Ed right2 (edit discuss links history)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Edi&oldid=14563" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි