සැකිල්ල:EOL

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

"{{{name}}}" at the Encyclopedia of Life

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

  1. Search on eol.org for the subject you want.
  2. Click on the correct link to go to the subject's page.
  3. The page URL should look like https://www.eol.org/pages/#######, where "#######" indicates a number.
  4. Copy ONLY that number
  5. Add that number to the corresponding Wikidata item, using (P830).
  6. Add to the external links section the text:
* {{EOL}}

Alternatively:

Add to the external links section the text:

* {{EOL|#######|label}}
where "#######" is the number you've copied, and "label" is the full title of the EOL article, for example: Pogonomyrmex anergismus

Example[සංස්කරණය]

  1. Search for Nicrophorus americanus on eol.org. You'll get to this page: https://www.eol.org/pages/1044544
  2. Copy "1044544" and add this number as the first parameter, then copy "Nicrophorus americanus" and add it as the second parameter:
{{EOL|1044544|Nicrophorus americanus}}

The result on the page Nicrophorus americanus is:

"Nicrophorus americanus" at the Encyclopedia of Life

Typically this is a list item in the external links section (even if there is only one link), so you should add "*" in front.

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for EOL

Quickly link to resources on EOL.org

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Page ID number1 id

The page number found in the URL https://www.eol.org/pages/<number>/

Default
Numberoptional
Page name/title2 name

The title of the EOL webpage

Default
{{PAGENAMEBASE}}
Stringoptional

Tracking categories[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:EOL&oldid=451856" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි