සැකිල්ල:Db-histmerge

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

This template places the page in Category:Candidates for history merging. Note that this is a hidden category, and so will not show up on the page by default.

Example[සංස්කරණය]

{{db-histmerge | title of the page to be merged into here }}.

Place this template on the target article, ie. the page where the text was pasted into. If the issue is clear-cut (straight up cut and paste move to a better title), having this speedy delete tag on the page should be enough. In more complex cases (explained at Wikipedia:How to fix cut and paste moves), please leave a description of the problem under the "List of cut-and-page moves to be redone properly" section at the Wikipedia:Cut and paste move repair holding pen.

Please consider notifying the user who did the cut-and-paste move with {{uw-c&pmove}} on their talk page.

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Db-histmerge&oldid=129865" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි