සැකිල්ල:Db-attack-notice

විකිපීඩියා වෙතින්

මාර්තු 2024

එදිරිවාදී/ප්‍රහාරක ලිපියක් සේ සළකා, විකිපීඩියා ඉක්මන් මකාදැමීමේ උපමාන G10 ඡේදය යටතේ, ඔබ විසින් තැනූ ලිපියක් මකාදැමුමට යෝජනා වී තිබේ.

ලිපියක අන්තර්ගතවන විෂයට එරෙහිවන, තරවටුවන, හෝ නිග්‍රහ සිදුවන ආකාරයේ ලිපි තැනීමෙන් වළකින්න . මෙවැනි ආකාරයේ ලිපි සහ ගොනු විකිපීඩියාව විසින් පවත්වා ගනු නොලබන අතර, එවැනි ආකාරයේ ලිපි තනන හෝ අන්තර්ගතයන් ලිපිවලට එකතුකරන පරිශීලකයින් වාරණයට ලක්වීමට ඉඩ ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Db-attack-notice&oldid=386801" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි