සැකිල්ල:DEFAULTSORT

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
Comment
Please use {{DEFAULTSORT:Sortkey}} rather than {{DEFAULTSORT|Sortkey}}, with a colon (":"), not a pipe symbol ("|"). This uses the magic word directly instead of using the template to call the magic word.

{{DEFAULTSORT:<sort key>}} is a magic word used to apply a sort key to many categories at once. It can be overridden for individual categories applied to an article by manually applying a sort key.

See also:


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:DEFAULTSORT&oldid=229088" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි