සැකිල්ල:Convert/numdisp/frac

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

−638

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

This subtemplate is called by {{hands/numdisp}} to process fractions according to whether the whole number part (i.e. the a in ​a bc) is positive, negative or zero calling {{hands/numdisp/frac1}}, {{hands/numdisp/frac-1}} or {{hands/numdisp/frac0}} respectively.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Convert/numdisp/frac&oldid=366167" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි