සැකිල්ල:Contrast

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

{{contrast}} is a hatnote for categories.

Usage[සංස්කරණය]

{{contrast |antonym category (|second antonym category)}}
{{contrast|X}} produces:

i.e. the category contrasted is taken to be {{PAGENAME}} (the name of the page on which {{contrast}} is transcluded).

{{contrast|X|Y}} produces: To change the copula from "is" to "are", include |copula=are or |plural=true (or "on", "yes", etc).
For example, {{contrast|copula=are|Y|Z}} produces:
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Contrast&oldid=442968" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි