සැකිල්ල:Clear right

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template adds <div style="clear:both;"></div>; for technical XHTML details, see Template talk:Clear.

Documentation[සංස්කරණය]

{{clear}}: Makes content wait until existing content is completed in all columns. Often used to stop text from flowing next to unrelated images.

Usage[සංස්කරණය]

{{Clear}}

The template may also be substituted, but as the markup provided will be confusing to many editors, and this template provides documentation for itself, there is little justification for substitution.

Example without the {{clear}} template[සංස්කරණය]

HeidelbergTun.jpg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

New section[සංස්කරණය]

See how this section starts at the right of the image, with the line actually overlapping the image

Example with the {{clear}} template[සංස්කරණය]

HeidelbergTun.jpg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
{{clear}}

New section[සංස්කරණය]

See how this looks much better?

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Clear_right&oldid=448741" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි