සැකිල්ල:Cite gnis/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්


This citation template is used to cite a Feature Detail Report from the Geographic Names Information System (GNIS) published by the United States Geological Survey (USGS).

Usage[සංස්කරණය]

A search engine can be found here. Select the search type from the menu on the right. Note that links to specific records in the database will not work (as stated on the interface itself).

Parameter Value Notes
{{cite gnis
| type = 
| id = 
| name =
| accessdate = 
| entrydate =
| ref =
| links =
}}
 
antarid
feature ID (number)
feature name (text)
access date
entry date
anchor
off
 
 
for Antarctic data
required
required
optional
seldom of interest
optional
optional
 

For Antarctic locations, specify |type=antarid.

To disable links to the publisher, when the template is used multiple times in an article, use |links=off.

If antarid or links is specified, then named parameters should be used.

Since the GNIS site is very stable, the accessdate is not necessary.

For the usage of ref, see Template:Cite web#Anchor.

Examples[සංස්කරණය]

Used with named parameters:

{{cite gnis |id= 269051 |name= Mount Whitney}}"Mount Whitney". Geographic Names Information System. United States Geological Survey.

Used with unnamed parameters:

{{cite gnis | 269051 | Mount Whitney | 2008-10-31 }}"Mount Whitney". Geographic Names Information System. United States Geological Survey. සම්ප්‍රවේශය 2008-10-31.

Antarctic locations:

{{cite gnis |type= antarid |id= 15152 |name= Mount Terror}}"Mount Terror". Geographic Names Information System. United States Geological Survey.

Publisher links off:

{{cite gnis |id= 269051 |name= Mount Whitney |links= off}}"Mount Whitney". Geographic Names Information System. United States Geological Survey.

All parameters:

{{cite gnis |type= antarid |id= 19152 |name= Raney Peak |entrydate = January 21, 2008 |accessdate= May 5, 2014 |links= off |ref= test}}"Raney Peak". Geographic Names Information System. United States Geological Survey. January 21, 2008. සම්ප්‍රවේශය May 6, 2014.

See also[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Cite_gnis/ලේඛය&oldid=343120" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි