සැකිල්ල:CURRENTDOY

විකිපීඩියා වෙතින්

අද 2024 වසරේ 105 වැනි දවසයි.
තව දින 261ක් ගතවීමට ඉතුරුව ඇත.
මෙම සැකිල්ල අද අවුරුද්දේ කීවෙනි දිනයද යන්න පවසයි. This template returns today’s day of the year by returning the result of: {{#expr: {{#time:z}}+1}}, since January 1 is counted as day zero.


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:CURRENTDOY&oldid=84007" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි