සැකිල්ල:Bkg

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

{{{1}}}


Template shortcut for displaying some text or other element on a specified background color.

Syntax
{{bkg|col=color name or code|text or element}}
or  {{bkg|text or element}}  to use default color (beige).

See also[සංස්කරණය]

  • {{Colors}} – background/text color (text in free span)
  • {{TextColors}} – background/text color (text in block table)
  • {{NestTextColors}} – background/text color (text in block div)
  • {{bkg}} – background color (text in free span)
  • {{bg}} – background color (text in free span)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Bkg&oldid=17815" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි