සැකිල්ල:Audio

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ශබ්දය පිළිබඳ [[:Media:|]]

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Purpose[සංස්කරණය]

This template links to an audio file for quick listening. It is meant to be used inline with text, for pronunciations and the like.

Usage[සංස්කරණය]

{{Audio|name of sound file|text to use as link to soundfile}}

Example:

'''Bordeaux''' ({{Audio||pronunciation}}) is a [[Seaport|port]] city in...

gives this:

Bordeaux (මෙම ශබ්දය පිළිබඳ [[:Media:|pronunciation]] ) is a port city in...

Note that a printout of the page will remove the "help·info" bit and give:

Bordeaux (pronunciation ) is a port city in...

Setting |help=no disables the "help/info" links. If this is done the template {{inline audio}} must be shown on the page.


See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Audio&oldid=408969" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි