සැකිල්ල:Arxiv

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

arXiv:{{{1}}}

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Purpose[සංස්කරණය]

Provides a uniform method of formatting arXiv links, and makes it simpler to update if the format of those links changes in future.

Usage[සංස්කරණය]

This template can be used in the following ways:

  • {{ arxiv | archive=arch-ive | id=0123456 }}
  • {{ arxiv | arch-ive | 0123456 }}
  • {{ arxiv | id=0123456 }}
  • {{ arxiv | 0123456 }}

The first two calling sequence are to be used for old-style identifiers (i.e., those before 1 April 2007), while the latter two are for newer papers (after 31 March 2007).

The parameters have the following meaning:

  • archive specifies the arXiv archive (full list here) using the abbreviated code
  • id specifies the ID of the particular entry

Example[සංස්කරණය]

Code Result
{{arxiv|archive=cs.DL|id=0005003}} arXiv:cs.DL/0005003
{{arxiv|cs.DL|0005003}} arXiv:cs.DL/0005003
{{arxiv|id=0704.0001}} arXiv:0704.0001
{{arxiv|0704.0001}} arXiv:0704.0001

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Arxiv&oldid=119548" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි