සැකිල්ල:Aircontent

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

==See also==
{{aircontent
<!-- other related articles that have not already linked and do not fit the specific entries below: -->
|see also=

<!-- "Related development", developed into or from this design: -->
|related=

<!-- "Aircraft of comparable role, configuration and era" as this design: -->
|similar aircraft=

<!-- "Comparable engines", similar to this design: -->
|similar engines=

<!-- "Related lists", relevant lists where this design appears -->
|lists=

<!-- See [[WP:Air/PC]] for more explanation of these fields. -->
}}

make sure to include ==See also==, as this allows editors to directly edit the parameters.-eric 00:47, 29 July 2005 (UTC)

Leave the <!-- --> sections to avoid interpretation conflicts thereafter.--Marc Lacoste (talk) 07:25, 28 June 2017 (UTC)

Example[සංස්කරණය]

Example usage for the MiG-29 article:

==See also==
{{aircontent
|see also=
<!-- first, the related articles that do not fit the specific entries: -->
* [[Fourth generation jet fighter]]
<!-- designs which were developed into or from this aircraft: -->
|related=
* [[Mikoyan MiG-29M]]
* [[Mikoyan MiG-35]]
<!-- aircraft that are of similar role, era, and capability as this design: -->
|similar aircraft=
* [[F/A-18 Hornet]]
* [[F-16 Fighting Falcon]]
* [[Dassault Mirage 2000]]
<!-- relevant lists that this aircraft appears in: -->
|lists=
* [[List of military aircraft of the Soviet Union and the CIS]]
* [[List of fighter aircraft]]
<!-- See [[WP:Air/PC]] for more explanation of these fields. -->
}}

This is rendered as:

See also[සංස්කරණය]

Related development

සැසඳිය හැකි ගුවන්යානා

අදාළ ලැයිස්තු

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Aircontent&oldid=445718" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි