සැකිල්ල:ANG

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

 ඇන්ගෝලාව

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

විස්තරය

{{ANG}}

Renders a flag icon and wikilink to ඇන්ගෝලාව. This template is equivalent to {{ධජය|ඇන්ගෝලාව}}, but is named after the standard three letter ISO 3166-1 alpha-3 country code, IOC code, and FIFA code for ඇන්ගෝලාව as a shorthand editing convenience.


See also

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:ANG&oldid=317136" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි