සැකිල්ල:2019–20 කොරෝනාවෛරස ව්‍යාප්ත වසංගතයෙහි රෝගානාවරණ/අරටුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය

මෙම උප-සැකිල්ල විසින් සිදුකරනුයේ {{2019–20 කොරෝනාවෛරස ව්‍යාප්ත වසංගතයෙහි රෝගානාවරණ}} සැකිල්ල විසින් වාර්තා කරනු ලබන විවිධ සංඛ්‍යාත්මක අගයයන් ආකෘතිකරණය කිරීම සහ ගණනය කිරීම වන අතර එසේ කරනුයේ දෝෂ අවම කිරීම සඳහාත් යාවත්කාල කිරීමට ඇති විභින්න අගයයන් සංඛ්‍යාව නිසාත්ය. ඒය සෘජු ලෙසින් භාවිතා කල යුතු නොවෙයි.