සැකිල්ල:2018 United Arab Emirates Tri-Nation Series

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
කණ්ඩායම
සත ලස ප්‍රනො බෝල ප්‍රල ලලවේ
 අයර්ලන්තය 4 4 0 0 0 0 8 +0.960
 ස්කොට්ලන්තය 4 1 3 0 0 0 2 –0.456
 එක්සත් අරාබි එමීර් 4 1 3 0 0 0 2 –0.503