සැකිල්ල:2018 Under-19 Cricket World Cup Group C

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
කණ්ඩායම
සත ලස ජපතො බෝල ප්‍රල ලලවේ
 එංගලන්තය 3 3 0 0 0 0 6 +4.165
 බංගලාදේශය 3 2 1 0 0 0 4 +0.438
 කැනඩාව 3 1 2 0 0 0 2 –2.107
 නැමීබියාව 3 0 3 0 0 0 0 –2.689