සැකිල්ල:2017–18 Bangladesh Tri-Nation Series

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
කණ්ඩායම
සත ජපතො ප්‍රනො බෝල ප්‍රල ලලවේ
 බංග්ලාදේශය 4 3 1 0 0 3 15 +1.114
 ශ්‍රී ලංකාව 4 2 2 0 0 1 9 +0.146
 සිම්බාබ්වේ 4 1 3 0 0 0 4 –1.087