සැකිල්ල:2011 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන A කාණ්ඩය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
කණ්ඩායම ක්‍රික දි පැ සම අතී දලවේ ලකුණු
 නවසීලන්තය 5 4 1 0 0 +1.957 8
 පකිස්තානය 5 4 1 0 0 +0.729 8
 ශ්‍රී ලංකාව 5 3 1 0 1 +2.705 7
 ඕස්ට්‍රේලියාව 4 3 0 0 1 +1.645 7
 සිම්බාබ්වේ 5 1 4 0 0 -0.669 2
 කැනඩාව 5 1 4 0 0 -2.046 2
 කෙන්යාව 5 0 5 0 0 -3.005 0