සැකිල්ල:සැඟවුණු ප්‍රවර්ගය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

This should be placed on the category page that you wish to be hidden. It includes the __HIDDENCAT__ magic word, so that does not need to be added to pages that already have {{hiddencat}}.

Criteria are given at Wikipedia:Hidden categories#Hiding categories and Category:Hidden categories.

No description.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified

See also[සංස්කරණය]